Хидроизолация

Плоски покриви са тези, при които наклонът е до 7-8, максимум 10%. За тях идеално решение са мембранните хидроизолации: от битум - обикновен или модифициран, полимерно фолио или специален каучук.
прочети още
При избора на материал за водозащита на покрива трябва преди всичко да се отчита ефикасността в конкретните условия на дадения проект.
прочети още
Основните хидроизолационни материали, които се използват за подземни хидроизолации са битумни. Битумните мушами се монтират в няколко слоя като един от най-важните фактори за избора й са данните от инженерногеоложкия доклад за височината на водния стълб -
прочети още