Каменна минерална вата Плътност - 50 кг/м3

Каменна минерална вата Плътност - 50 кг/м3

 

 

 

За разлика от другите видове изолационни материали, каменната минерална вата е единственият материал за изолация, който едновременно осигурява термо, звуко и пожароизолация на сградите.

Изолацията с каменна минерална вата гарантира спестяване на разходи за енергия, така че инвестицията за закупуване и монтаж на изолацията се възвръща само за няколко години, което прави това вложение изключително изгодно!

Каменната минерална вата е непромокаема, пропускаща пара, издръжлива на химикали и микроорганизми трайна изолация, която ограничава развитието на бактерии и задържането на прах, а освен това може да бъде рециклирана.

Приложение:

Полутвърди плочи от каменна минерална вата за топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита в леки преградни стени, предстенни обшивки и тавани от гипсокартон, подпокривни пространства /между греди, над дъсчена обшивка/.

Топлопроводимост:  λ=0.036 W/mK при 52 кг/м3