Каменна минерална вата Плътност - 150 кг/м3

Каменна минерална вата Плътност - 150 кг/м3

 

 

 

За разлика от другите видове изолационни материали, каменната минерална вата е единственият материал за изолация, който едновременно осигурява термо, звуко и пожароизолация на сградите.

Изолацията с каменна минерална вата гарантира спестяване на разходи за енергия, така че инвестицията за закупуване и монтаж на изолацията се възвръща само за няколко години, което прави това вложение изключително изгодно!

Каменната минерална вата е непромокаема, пропускаща пара, издръжлива на химикали и микроорганизми трайна изолация, която ограничава развитието на бактерии и задържането на прах, а освен това може да бъде рециклирана.

Приложение:

Каменна минерална вата на плочи с плътност 150 кг/ м3. Ватата е с висока плътност и отлична механична якост. Използва се за топлоизолация и пожарозащита на: подове със статично или динамично натоварване, подове на жилищни или промишлени сгради, под вибриращи съоръжения, върху бетонови, метални или дървени покриви - под замазка или хидроизолация.

Топлопроводимост: λ=0.039 W/mK при 150 кг/м3