Циментова хидроизолационна система NEOPRESS

Циментова хидроизолационна система NEOPRESS

NEOPRESS

Описание

Циментова хидроизолация за полагане с четка

Сфера на приложение

Мазета и сутерени, тунели, стени, водни резервоари, кладенци, жардиниери, силози, повърхности, които ще се покриват с плочки.

Свойства и предимства

- Отлично прилепва към бетон, циментови замазки, тухли, циментови блокчета, мозайка.

- Попълва и залепва порите по повърхността и по този начин създава пълна водонепроницаемост и защита срещу корозия.

- Устойчива на положително и отрицателно хидростатично налягане и свързва пукнатини и кухини.

- Прилага се там, където се изисква много висока водонепроницаемост /например резервоари за вода/, предполага се добавянето на REVINEX до 20 %, което увеличава еластичността и дълготрайността във времето.

 

 

Технически характеристики

- Разходна норма: 2 кг / м2 за 2 слоя.

- Цветове: сиво

- Якост на опън /28 дни DIN 53504/: 3,63 N / mm2

- Удължаване при скъсване /28 дни DIN 53504/: 15,31 %

- Якост на огъване /EN 1015 – 11/99/: 4,6 Мра

- Залепване към долен пласт /EN 1015 - 12/: 0,4 N / mm2

- Съответства на EN 934 – 3, таблица 3 и EN 998 – 1, таблица 2

- Плътност на проникване: след смесване на 36 мм, след 28 часа става 22 мм

- Якост на натиск при 28 дни /EN 1015 - 11/& 32,13 Мра

- Устойчивост на проникване /EN 1015 - 9/: 12,76 N / mm2

- Водопоглъщане /EN 1015 - 8/: 0,4 кг / м2 минимално 0,5 /клас W 1/

- Коефициент на пропускливост на водни пари: Λ=5,799 х 10-10 до 1,350 х 10-9 /кг/м2 s Pa/

- Минимална температура за полагане: +5ºС

Опаковка Кутия 25 кг