Бързосвързващ фиксиращ цимент NEOSTOP

Бързосвързващ фиксиращ цимент NEOSTOP

NEOSTOP

Описание

Neostop e бърз хидравличен цимент за спиране на водни течове дори и под налягане.

Позволява спирането на всякакви течове, възникнали в бетоновата структура.

След приготвяне на сместа втвърдяване настъпва след 2 - 5 минути в зависимост от условията.

Втвърдява се и експандира дори и под вода.  Съвместим е с всички други продукти и върху него може да се полага хидроизолация, лепила и др.

Изключително бързосвързващ фиксиращ цимент за моментално спиране на водни течове или влажни петна.

Сфера на приложение

Стени, покриви или подове, с теч на вода във вид на струя, капки или влага

Свойства и предимства

- Сива, циментова прахообразна смес, готова за употреба.

- Продуктът е на база специални органични добавки.

- Полагането, втвърдяването и залепването се постигат няколко секунди след времето, в което продуктът влезе в контакт с течащата вода или влажната повърхност.

Технически характеристики

- Плътност: 1,2 g / ml

- Якост на натиск: от 5,6 Мра /3 часа/ до 58,7 Мра /28 дни/

- Залепване към повърхности: отлична

- Хидроизолация: отлична

- Свиване: няма промяна

- Устойчивост на стареене: отлична

- Устойчив на влага, водни пари, масла, разтворители и др.

Опаковка

5 кг