За поправка на бетон - високоякостна смес, армирана с фибри NEOREP

За поправка на бетон - високоякостна смес, армирана с фибри NEOREP

NEOREP

Описание

Готов продукт за поправка на бетон и бетонови елементи.

Високоякостна смес, армирана с фибри, не свива циментовата замазка, за поправки върху бетонови елементи.

Сфера на приложение

Поправка на наранени, напукани или счупени бетонови елементи /колони, греди, плочи, стълби, дупки в извити места/, врати, прозорци /рамки, основи/, пукнатини и фуги в бетона, твърди фуги използвани за презастъпване, индустриални подове, видими армировки и бетонови тръби.

Свойства и предимства

- Висока тиксотропия

- Предотвратява всякакви признаци на напукване при лоши условия като пластични свивания или вибрации /от шум и автомобилен трафик/.

- Полага се лесно и бързо.

- Отлична съвместимост с бетонови елементи.

- Висока устойчивост на влиянието на химически вещества като хлориди /сол за размразяване, морска вода и др./, сулфати, киселинен дъжд, карбонов диоксид.

- Добавянето на Revinex подобрява залепването на замазката към бетон, тухли и армировка, а от друга страна създава хидроизолация и здравина.

Технически характеристики

- Вид на сместа: сива, прахообразна

- Плътност: 1,95 гр / см3

- Залепване към бетон /28 дни/: > 4 МРа

- Залепване към стомана /28 дни/: > 32 МРа

- Якост на натиск /28 дни/: 55 МРа

- Якост на огъване /28 дни/: 11 МРа

- Вода за 100 кг NEOREP: 15 – 16 л

- Разход на свежата смес: 1,65 – 1,74 кг / м2 / мм

- Минимална температура за полагане: + 4ºС

Опаковка

25 кг картонени кутии и 5 кг пластмасова кутия