Стъклена вата за окачена фасада

Стъклена вата за окачена фасада

 

Стъклена вата за окачени фасади на плочи.

Използва се за изолация в леки преградни стени, предстенни обшивки и тавани от гипсокартон, стени тип “сандвич”.

Полутвърдите плочи се използват за изолация на окачени фасади, готови въздуховоди.

Плочите с висока плътност се използват за изолация на подове.

Топлопроводимост:

λ=0.036 W/mK при 20 - 27 кг/м3

λ=0.033 W/mK при 28 - 49 кг/м3
λ=0.031 W/mK при 70 - 100 кг/м3