VIABIT - Битумен грунд

VIABIT - Битумен грунд

VIABIT - Битумен грунд, съдържащ окислени битуми и бързо съхнещи разтворители.

Област на приложение:

Подходящ е за запечатване на прах и подготовка на бетонни повърхности върху които ще се полагат течни битумни или газопламъчни битумни хидроизолационни мембрани.  Грунда има отлично проникващо свойство и след изсъхване  се получава нелеплив  филм. Прилага се върху сухи бетонни повърхности.

Подготовка на основата:

Бетонената повърхност трябва да бъде суха и почистена от прах,  дребни частици и масла.

Грундът VIABIT е готов за използване и не се нуждае от разреждане. Нанася се с четка, баданарка или валяк.

Преди полагане на газопламъчни хидроизолационни битумни мембрани, грундът трябва да бъде напълно изсъхнал. Количеството материал и времето за съхнене се определят в зависимост от порьозността на основата, вида на покритието, както и от температурата.

Разходната норма е 200 – 300 гр. /м2