Пожароустойчива хидроизолация - Viapol TECHNO FIRE

Пожароустойчива хидроизолация - Viapol TECHNO FIRE

Пожароустойчива хидроизолация - Viapol TECHNO FIRE

Битумна хидроизолационна система от най-ново поколение, създадена за да предпази покривите на сградите от разпространение на пожар.

Състав:

Еластична полимер битумна мембрана ВРР (битумен полимер пластомер). Съединение на дестилиран битум, модифициран със синтетични полимери с високо молекулно тегло. Армировката се състои от нетъкан полиестер стабилизиран с надлъжно разположени усилващи влакна.

- Пълна съвместимост на компонентите

- Отлично запазване на размерите (без свиване)

- Висока якост на срязване и добра форма

- Липса на разслояване

- Отлични импрегниращи характеристики


Хидроизолационната пожароустойчива мембрана е защитена с финално покритие от минерални шисти и полиетиленово фолио на долната повърхност. Полагането на мембраната е газопламъчно.


Пожароустойчивата хидроизолация TECHNO FIRE е издържала проверката на "външен огън " ENV1187, и е класифицирана съгласно EN13501-5 BROOF (t2).

Отговаря на изискванията за пожароустойчивост  от 07.02.2012" и последващите разяснения на 05.04.2012 относно инсталирането на фотоволтаични системи върху покриви.

Хидроизолационната пожарозащитна мембрана TECHNO FIRE е издържала всички лабораторните изследвания и  е сертифицирана за приложение по  покриви от всякакъв ъгъл


Област на приложение:

Финален слой върху топлоизолация с плътност ≥ 15 кг / m³
Финален слой върху покриви от бетон, дърво или метал.

Финален слой при подновяване на стари битумни хидроизолационни мембрани

Финален слой на покриви, върху които се предвижда инсталиране на фотоволтаични системи