Изолация за тръби от микропореста гума

Изолация за тръби от микропореста гума

Микропореста гума за тръби

Изолационни модули от микропореста гума, за изолация на тръби, със затворена клетъчна структура, производство на фирма Izocam.

Приложение: Използват се за топлоизолация на хладилни, климатични и отоплителни системи, водопроводни и санитарни инсталации.
Произвеждат се с диаметри от 6 до 114 мм и дебелина на изолацията от 6 до 32 мм.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 13.09.05
İZOCAM ARMAFLEX
ЕЛАСТОМЕРНА ГУМА ЗА ТРЪБИ
REV:0
Properties Symbol Unit Description Tolerance Standard
Материал - - Синтетична гума със затворена кретъчна структура - -
Дължина L mm 2 000 + 20 -
Вътрешен диаметър Dn mm Виж продуктовия каталог за произвежданите диаметри и дебелини Dn+1<D<Dn+4 -
Дебелина t mm + 1 -
Покритие - - - - -
Клас на негоримост - - Class O - BS 476
pt 6
Топлопроводимост
(0 oC)
l mW/mK < 0,036 - DIN 52613
Работна температура
oC
-60 / 105 - -
Коефиц. Устойчивост на дифузия на пари m - > 7.000 - DIN 52615
UV устойчивост - - Добра - -
Устойчивост на масла - - Добра - -
Устойчивост на метереологични условия - - Добра - -
Гъвкавост - - Отлична - -
Развитие на плесени - - Не - -
Опаковка - - Картонена кутия - -
Сфера на приложение Обща топлоизолцаия
Забележки
Микропорестата гума İzocam Armaflex има повече от 95 % затворени клетки.
За риск от корозия, материалът отговаря на DIN 1988/7 (материалът има по - малко от  0,2 % амоняк и по - малко от  0,05 водоразтворими хлорни йони.