Изолирани въздуховоди гъвкави

Изолирани въздуховоди гъвкави

Изолирани гъвкави въздухововди изработени от вътрешен въздуховод, изолиран със стъклена вата и външна обвивка.

Предпазват от загуба и/ или приток на топлина и конденз във вентилационните системи. Лесни за свързване към кръгли и овални елементи.

 

Гъвкав въздуховод изолиран

Артикул

М.ед.

Гъвкав въздуховод, изолиран, Ф 152

Кутия 10 л.м.

Гъвкав въздуховод, изолиран, Ф 165

Кутия 10 л.м.

Гъвкав въздуховод, изолиран, Ф 229

Кутия 10 л.м.

Гъвкав въздуховод, изолиран, Ф 254

Кутия 10 л.м.

Гъвкав въздуховод, изолиран, Ф 315

Кутия 10 л.м.

Гъвкав въздуховод, неизолиран, Ф 315

Кутия 10 л.м.

Кутия 10 л.м.